AUTHOR
Boguslaw Nowakowski
FILESIZE
7,81 MB
PUBLISH DATE
01 Jan 2009
LANGUAGE
English
ISBN
9788325513023

Do you like to read books online? Read the Ksiega udzialow ebook online. With our site merchantnavymemorialtrust.org.uk it is simple. Register and download books for free. Big choice!


Niniejsze opracowanie jest skierowane przede wszystkim do członków zarządów spółek z o.o., ponieważ to oni ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgi udziałów. Publikacja bowiem wskazuje, jak robić to prawidłowo i uniknąć 20-tysięcznej grzywny, a nawet kilkusettysięcznych odszkodowań. Ponadto wiedza w niej zawarta jest przydatna również każdej osobie mającej do czynienia ze spółką z o.o.Warto pamiętać, że nieprowadzenie księgi udziałów lub jej niewłaściwe prowadzenie naraża cały zarząd na odpowiedzialność cywilną i karną z tego tytułu.Książka pozwala zarządowi na uzyskanie wiedzy w zakresie:- zasad prowadzenia księgi udziałów;- dokonywania w niej wpisów;- okoliczności powodujących konieczność dokonywania wpisów;- rozwiązywania zaistniałych problemów;- zasad ustalania składu osobowego spółki.Publikacja ta zawiera ponadto wzory szeregu dokumentów związanych z prowadzeniem księgi udziałów, przykłady wpisów do księgi udziałów w sytuacjach, z jakimi spotykamy się na co dzień, oraz przystępne wyjaśnienia w tym zakresie.


∑ Jaką rolę pełni w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością księga udziałów, do czego się ona przydaje i czemu generalnie powinna służyć. Czy jest niezbędna w spółce - pyta pani Joanna.